1(3) 2023

«Метеорологія. Гідрологія. Моніторинг довкілля»

СОНЯЧНА РАДІАЦІЯ ПРИ ПОСУХАХ ХОЛОДНОГО ПЕРІОДУ РОКУ ЗА 1991–2020 РР. В УКРАЇНІ

ГОМОГЕНІЗАЦІЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ ОПАДІ В: ОСНОВНІ СУЧАСНІ ПІДХОД И ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ

ПОРЯТУНОК ДАНИХ (DATA RESCUE) ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ДОБОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ (СЕРЕДНЬОЇ, МАКСИМАЛЬНОЇ ТА МІНІМАЛЬНОЇ) ТА АТМОСФЕРНИХ ОПАДІ В УКРАЇНИ

ЛОГІЧНО-АПРІОРНИЙ АНАЛІЗ В ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

КОЕФІЦІЄНТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ У ДОВГОСТРОКОВОМУ ПРОГНОЗУВАННІ СТРОКІВ ПОЯВИ ЛЬОДОВИХ ЯВИЩ НА ВОДОСХОВИЩАХ РІЧКИ ДНІПРО

ЧИ Є КОРЕЛЯЦІЇ ДОКАЗОМ ТОГО, ЩО ЗМІНИ ШВИДКОСТІ ЛІЧЕННЯ СИГНАЛІВ РАДІОАКТИВНОГО РОЗПАДУ ОБУМОВЛЕНІ ЗМІНАМИ ТЕМПЕРАТУРИ?