Про журнал

Науково-теоретичне видання "Метеорологія. Гідрологія. Моніторинг довкілля"

УДК 551.5;556.16;504.06

ISSN (print) 2786-9415
ISSN (online) 2786-9423

Ідентифікатор медіа R30-02943

Виходить 2 рази на рік.

Журнал засновано 25 листопада 2021 року.

Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №25082-15022Р

Головний редактор: Осадчий Володимир Іванович - доктор геогр. наук, професор, член-кореспондент НАН України

Засновник: УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Мета видання: узагальнення, системний розвиток та вдосконалення знань в галузі гідрометеорології та моніторингу довкілля.

В матеріалах журналу висвітлюються як фундаментальні так і прикладні аспекти вивчення глобального гідрологічного циклу, прояви впливу змін клімату та сучасні підходи до формування і вдосконалення мережі моніторингу довкілля.

Журнал має наступні розділи:

 • КЛІМАТОЛОГІЯ
 • ПРИКЛАДНА МЕТЕОРОЛОГІЯ
 • ФІЗИКА І ХІМІЯ АТМОСФЕРИ
 • АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ
 • ЧИСЛОВІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ В ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
 • ГІДРОЛОГІЯ СУХОДОЛУ
 • ГІДРОХІМІЯ, РАДІОЕКОЛОГІЯ
 • МОНІТОРІНГ І ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
 • УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ
 • МОРСЬКА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЯ ТА ОКЕАНОГРАФІЯ
 • МЕТОДИ І ЗАСОБИ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ